ขอเชิญสมาชิกร่วมรับจดหมายข่าว ทางEmail หรือ ผ่าน LineCPA แทน ทางไปรษณีย์  ส่งemail แจ้งความประสงค์รับข่าว ที่ e-mail:thailand.cpa@gmail.com พร้อมระบุที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ 

ข่าวสมาคมเภสัชกรรมชุมชน

การจัดประชุมวิชาการ

 


วารสารเภสัชกรรมชุมชน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 92
เดือนมิถุนายน 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 91
เดือนเมษายน 2560
ปีที่ 16 ฉบับที่ 90
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ปีที่ 15 ฉบับที่ 89
เดือนธันวาคม 2559