*ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) วาระปี 2565-2567*เปิดรับใบสมัคร ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564  ถึง 12  พฤศจิกายน 2564*ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacology of Aescin and Menthol in Pain Management วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น.*ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เสวนาพิเศษเรื่อง รอบรู้อนาคต..งานเภสัชกรรมชุมชนกับระบบสาธารณสุขไทย* CPA e-Learning 2564 คลิก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  

ข่าวสมาคมเภสัชกรรมชุมชน

การจัดประชุมวิชาการ

 

วารสารเภสัชกรรมชุมชน

ปีที่ 20 ฉบับที่ 118
เดือนกันยายน 2564
ปีที่ 20 ฉบับที่ 117
เดือนกรกฎาคม 2564
ปีที่ 20 ฉบับที่ 116
เดือนพฤษภาคม 2564
ปีที่ 20 ฉบับที่ 115
เดือนมีนาคม 2564