**ขอเชิญประชุมวิสามัญสมาคมรูปแบบ Onsite วันที่ 25 กันยายน 2565 *ขอเชิญร่วมประชุมหัวข้อเรื่อง How to Management the Patient with Drug Allergy in Community Pharmacy ต่อเนื่อง  3 Episode ในวันที่ 9 ต.ค. 16 ต.ค. และ 6 พ.ย. * ประชุมวิชาการ Putting Type 2 Diabetes into Diabetes Remission วันที่ 29 พ.ย.65  * CPA e-Learning 2565 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

ข่าวสมาคมเภสัชกรรมชุมชน

 

วารสารเภสัชกรรมชุมชน

ปีที่ 21 ฉบับที่ 123
เดือนกรกฎาคม 2565
ปีที่ 21 ฉบับที่ 122
เดือนพฤษภาคม 2565
ปีที่ 21 ฉบับที่ 121
เดือนมีนาคม 2565
ปีที่ 21 ฉบับที่ 120
เดือนกุมภาพันธ์ 2565