ขอเชิญประชุมวิชาการเนื่องในกิจกรรม *World Antibiotic Awareness Week วันที่ 24 พ.ย.* ประชุมวิชาการ Putting Type 2 Diabetes into Diabetes Remission วันที่ 29 พ.ย.65  *ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566** CPA e-Learning 2565 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

ชื่อการประชุม วันที่จัดประชุม หน่วยกิต รหัสกิจกรรม
Putting Type 2 Diabetes into Diabetes Remission
zoom webinar
29 พฤศจิกายน 2565 2002-2-000-024-11-2565
Antibiotic Smart Use : “Amoxicillin Clavulanate” ใช้อย่างไรให้เหมาะสม : โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง
https://zoom.us/webinar/register/WN_1P_difoAStOsowIEsMbqVg
24 พฤศจิกายน 2565 2002-2-000-027-11-2565
Antibiotic Smart Use : “Amoxicillin Clavulanate” ใช้อย่างไรให้เหมาะสม : โรคคออักเสบ ทอนซิลอักเสบ ไซนัสอักเสบ
zoom webinar
18 พฤศจิกายน 2565 2002-2-000-026-11-2565
แพ้ยาข้ามกัน .. ประเด็นสำคัญในร้านยา กลุ่ม Cross Reactivity: Beta-lactams และ Cross Reactivity : Quinolones and Sulfonamides
zoom webinar
06 พฤศจิกายน 2565 2002-2-000-023-11-2565
Cosmeceuticals to combat aging fineline & wrinkle
zoom webinar
30 ตุลาคม 2565 2002-2-000-025-10-2565
กลไกการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และ แพ้ยาข้ามกัน .. ประเด็นสำคัญในร้านยา กลุ่ม Cross Reactivity: NSAIDs, Muscle relaxants, Proton pump inhibitors
zoom webinar
16 ตุลาคม 2565 2002-2-000-022-10-2565
การวินิจฉัยและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
zoom webinar
11 ตุลาคม 2565 2002-2-000-021-10-2565
ถอดบทเรียนคดีฟ้องร้องการฉีดยา Diclofenac" ข้อระวังและข้อควรปฎิบัติสำหรับเภสัชกรชุมชน
zoom webinar
09 ตุลาคม 2565 2002-2-000-021-10-2565
การประชุมวิสามัญ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประทศไทย) และ งานวันเภสัชกรโลกและสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2565
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
25 กันยายน 2565 2002-2-000-018-09-2565
เรื่องลับๆที่ไม่ลับของยาคุมฉุกเฉิน (The secret talk of Emergency Contraceptive)
ออนไลน์ zoom webinar
21 กันยายน 2565 2002-2-000-020-09-2565
How 24/4 extended regimen Oral Contraceptive pills improve the lives of women?
Zoom Webinar
14 กันยายน 2565 2002-2-000-019-09-2565
OC choice and matching in real-life practice
webinar
31 สิงหาคม 2565 2002-2-000-017-08-2565
Whitening cosmeceuticals for common pigmentation problems
ระบบออนไลน์
28 สิงหาคม 2565 2002-2-000-016-08-2565
Common Musculoskeletal Disorders : Basic Diagnosis and Management for Muscle Pain & Spasm
ออนไลน์
04 สิงหาคม 2565 2002-2-000-015-08-2565
Knee Osteoarthritis Solutions, Stepwise step by step
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom webinar
31 กรกฎาคม 2565 2002-2-000-014-07-2565
Acute Diarrhea in Children: How to Manage Properly? และ Rationale use of oral bronchodilator for cough
Online Zoom webinar
24 กรกฎาคม 2565 2002-2-000-013-07-2565
Choosing the Symptomatic Treatment for Omicron COVID-19 patients และ แนวทางการเลือกใช้วิตามินดี ในร้านยา
ออนไลน์ ระบบzoom
26 มิถุนายน 2565 2002-2-000-012-06-2565
แนวทางการดูแลปัญหาสิวที่พบบ่อยในร้านยา How to manage the problem of acne
ระบบZoom
19 มิถุนายน 2565 2002-2-000-011-06-2565
คำแนะนำด้านโภชนาการช่วงโควิด-19 สำหรับเภสัชกรร้านยา ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ”
ระบบ webinar
28 พฤษภาคม 2565 2002-2-000-008-05-2565
ถอดบทเรียน ATK จาก Real-World Data
Zoom webinar
22 พฤษภาคม 2565 2002-2-000-012-05-2565
โลกดิจิทัลและวิถีปรกติใหม่ กับบทบาทเภสัชกรคุ้มครองสุขภาพและผู้บริโภค
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
21 พฤษภาคม 2565 2002-2-000-009-05-2565
ภาษีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการให้บริการและการชดเชยเมื่อร้านยาเข้าร่วมเป็นหน่วยให้บริการของ สปสช.
ระบบ webinar
08 พฤษภาคม 2565 2002-2-000-007-05-2565
บันทึกการประชุม"จัดการอย่างไร เมื่อร้านยาต้องเป็น OPD สำหรับผู้ป่วยโควิด"
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
26 เมษายน 2565
หลักการเลือกใช้ยาลดไข้ แก้ปวด ในร้านขายยา
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
24 เมษายน 2565 2002-2-000-004-04-2565
Deal with post COVID-19 syndrome: Cough
สมาคมเภสัชกรรมชุมชนน (ประเทศไทย)
24 เมษายน 2565 2002-2-000-006-04-2565
การวินิจฉัยภาวะตาแห้งในร้านขายยาชุมชน (Diagnosis of dry eye conditions in community pharmacy)
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
20 เมษายน 2565 2002-2-000-005-04-2565