**ขอเชิญประชุมวิสามัญสมาคมรูปแบบ Onsite วันที่ 25 กันยายน 2565 *ขอเชิญร่วมประชุมหัวข้อเรื่อง How to Management the Patient with Drug Allergy in Community Pharmacy ต่อเนื่อง  3 Episode ในวันที่ 9 ต.ค. 16 ต.ค. และ 6 พ.ย. * ประชุมวิชาการ Putting Type 2 Diabetes into Diabetes Remission วันที่ 29 พ.ย.65  * CPA e-Learning 2565 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

  1. โทรศัพท์สอบถามรายการที่หมายเลข 02-713-5262
  2. ชำระค่ารายการสินค้า โดยโอนเงินเข้าบัญชี สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 57
    เลขที่ 046-2-74070-0 ออมทรัพย์
  3. ส่งแฟกซ์ สำเนาโอน พร้อมระบุสถานที่จัดส่ง โทรสาร 02-713-5541