สมัครสมาชิก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ด้วยการสมัครสมาชิก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสมาคม
ปรับปรุงล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2559

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

• สมาชิกทุกท่านจะได้วารสารสมาคมฯ 6 ฉบับต่อปี ,วารสารจากเครือข่ายวิชาชีพ,ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• การร่วมกิจกรรมทุกอย่างของสมาคมฯ เช่น ประชุมวิชาการ, การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
• การตอบรับร่วมประชุมกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม ในราคาพิเศษ เช่น สัปดาห์เภสัชกรรม, Pharmacy Congress, เภสัชกรรมโรงพยาบาล
• ท่านสมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับร้านยา และมีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านร้านขายยาที่ต่างประเทศ
• ได้รับความสะดวกในการเก็บการศึกษาต่อเนื่อง คือ ตอบรับการประชุมวิชาการ, การส่งบทความจากวารสาร
• สมาคมฯ จะจัดทีมที่ปรึกษาให้กับสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมเป็นร้านยาคุณภาพ
• ท่านสมาชิกสามารถลงเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวารสารสมาคมฯ หรือ www.pharcpa.com
• สมาชิกทุกท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เช่น ขายร้าน, อุปกรณ์ร้านยา ฟรี หรือในราคาสมาชิกสมาคมฯ
• สมาชิก จะได้รับข่าวสารทางวิชาชีพ พ.ร.บ. ยา อย่างรวดเร็ว
• สมาชิกที่พลาดโอกาส การประชุมวิชาการ ก็สามารถติดต่อ รายการ วีซีดี ประชุมวิชาการย้อนหลังได้

การสมัครสมาชิก

• Download ใบสมัครจาก web site หรือขอรับได้ที่ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
• กรอกรายละเอียด โอนเงิน และแนบเอกสารการโอน เงินพร้อมเอกสารการสมัคร ส่งมาที่ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

เอกสาร/ใบสมัคร

• ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ 2,000 บาท
• สำเนาใบประกอบโรคศิลป์ 1 ชุด
• รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
• สำเนาใบอนุญาตขายยา 1 ชุด สำหรับท่านที่เปิดร้านยาเท่านั้น
• สำเนาบัตรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (กรณีที่กำลังศึกษา)

เลือกรูปแบบไฟล์ใบสมัคร
Word (.doc) | PDF
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 40 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร./Tel. 0-2713-5261-3 | โทรสาร/Fax 0-2713-5541 | E-mail: cpa_thailand@yahoo.com, thailand.cpa@gmail.com | Webmaster: off_kittinunn@hotmail.com