::ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 :รับฟังปาฐกถาพิเศษ “ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยใน 10 ปีข้างหน้า”: ห้องเรียน  CPA e-Learning 2566 จะปิดปรับปรุงระบบ ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. ถึง 31 ธ.ค. 66  คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa*:: พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
รหัสกิจกรรม
สถานที่จัดการประชุม ห้อง BHIRAJ HALL1 (BH1)ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา      View location Map
วันที่จัดการประชุม 10 มีนาคม 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) และ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ 750 บาท  เภสัชกรที่สนใจ 950 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (ต้องแต่งกายชุดนิสิตในวันงาน) 650 บาท  ผู้ติดตาม /ผู้สนใจทั่วไป 1,200 บาท 
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ